Skanör Falsterbo Viltvårdsförenings logo

Våra aktiviteter

Kommande händelser

21 maj – Börringedagen kl.9.00-13.00
Jaktstig med  hagel/lerduva  med fina priser. Insatsskjutning, avståndsbedömningstävl samt utställning av vapen från Jakt o friluftsgården, Lund. Grillning och fika serveras.

21 maj Jakthundens dag kl. 9.00
Fulltofta, Hörby. Utställning och tävlingar.

Jägarskolan

Vi i Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening är mycket stolta över vår populära jägarskola och alla duktiga jägare vi har utbildat. Varje år är vår utbildning fulltecknad och inget gläder oss mer.

Att få utbilda och samarbeta med djur– och naturintresserade människor inom de områden vi representerar, ser vi som ett positivt och ansvarsfullt uppdrag. Inte minst i tider med ett allvarligt klimathot som berör oss alla. Det handlar också om värdet av att vistas ute i naturen, att värna och förvalta det vilda.

Jakthundsgruppen

Jakthundsgruppen är en av de största aktiviteterna i föreningen och vi har verkat i över 30 år.
Vi lägger stor vikt vid lydnadsträning, som är en grund för vidare aktiviteter, som släpspår med småvilt, spårträning, apportering av dummies och vilt på land och vatten samt dirigering av lös hund.

Många som deltar i träningen är inte jägare, men tycker det är trevligt att träna sin hunds inneboende egenskaper och behov. Vår målsättning är också att få kunniga hundägare och därmed bättre hundhållning och trevligt socialt umgänge med andra hundägare och hundar.

Hundgruppen håller sin träning i anslutning till hagelbanan på Ljungen och mark däromkring. Vi samlas vid FSSKs klubbstuga söndagar kl 09.00. Se aktuella datum under resp termin. Eventuell sommarträning framgår under rubrik Sommarträning. Vattenträning meddelas via mail till deltagarna.

Anmälan och registrering görs på plats till Inger Dahlsjö.

Terminsavgift hundgruppen våren 2024 är 700 kr/ekipage
+ obligatorisk medlemsavgift 200 kr. Plusgiro 631374-6.

Mer finns att läsa under rubrik Jakthundsgruppens träningsregler.

Vi tränar bara med jakthundar enl Svenska Kennelklubbens raser under grupperna 3, 4, 6, 7 och 8. Hundarna bör vara runt 7-8 månader, ha en grundlydnad och kunna fungera med andra hundar. Alla hundar hålls kopplade på samlingsplatsen. Medtag dummy, spårsele/spårhalsband och spårlina om du vill träna spår. Att vara med i Jakthundsgruppen kräver medlemskap i Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening. Årsavgift: 200 kr, ungdom upp till 24 år: 100 kr. Terminsavgift: 700 kr/ekipage, två hundar/ekipage 1 050 kr. Avgifterna sätter du in på plusgiro 63 13 74-6 Kontaktpersoner Jennie Hultin, jakthundsansvarig 0705-31 40 36 Inger Dahlsjö, adm 0709-53 09 85 jakthund@skanorfalsterboviltvardsforening.se
Unghundar från cirka 8 månader och framåt är välkomna om de kan fungera tillsammans med andra hundar och i grupp.
 • 18 februari
 • 25 februari
 • 3 mars
 • 10 mars
 • 17 mars
 • 24 mars
 • 1 april
 • 7 april
 • 14 april
 • 21 april
 • 28 april
 • 5 maj
 • 12 maj
 • 8 september
 • 15 september
 • 22 september
 • 29 september
 • 6 oktober
 • 13 oktober
 • 20 oktober
 • 27 oktober
 • 3 november
 • 10 november
 • 17 november
 • 24 november

Eftersom kommunen stränder är så värdefulla ur flera aspekter, gäller följande regler för när och hur man får ha hundar på stränderna och i markerna.

Jaktlagen
Under tiden 1 mars – 20 aug. skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under övriga tider på året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller följa vilt, när de inte används vid jakt.

Lokala Ordningsföreskrifter
Hundar får inte vistas på stränder under tiden 15 maj – 31 aug. mellan kl. 06.00 – 20.00. Föroreningar efter hundar skall plockas upp på stränder, lekplatser och begravningsplatser.

Flommen
Koppeltvång under tiden 1 mars – 31 okt. med undantag för hund som används som apportör vid jakt. Hundar får ej medföras på badstränder mellan 06.00 – 20.00 under tiden 1maj – 31 aug.

Skanör – Höll
Koppeltvång under tiden 1 mars – 20 aug. med undantag av hund som används som apportör vid jakt.

Ljungskogens och Ljunghusens strandbad.
Koppeltvång 1 mars – 31 aug. Hundar får ej medföras på stränder kl. 06.00 – 20.00 under tiden 1 maj – 31 aug.

Skanörs Ljung, Kämpinge Strandbad, N. Ljunghusen, Eskilstorps ängar och holmar och Gavelsbjer.
Här gäller jaktlagen och de lokala ordningsföreskrifterna. Olämpligt att låta hundar springa lösa i hagar med betesdjur.

Skanörs norra revel, Ängsnäset, Lilla Hammarsnäs och holmar samt Måkläppen.
Inom dessa fågelskyddsområde gäller beträdningsförbud både för människor och hundar under fåglarnas häckningstid.

 • Skanörs norra revel 15 april – 15 juli.
 • Ängsnäset 1 april – 15 juli.
 • Lilla Hammarsnäs och holmar 15 april – 15 juli.


För Måkläppen som även är sälskyddsområde gäller beträdnadsförbud för människor 1/2 – 31/10.

OBS ! Hundförbud gäller hela året för Måkläppen.

Lv 4:s skjutfält i Falsterbo
På skjutfältet gäller allemansrätten med därtill gällande hundhållningsregler. Se utdrag från Naturvårdsverket

Hundbadplats
Stranden norr om Skanörs hamn, från pirarmen och 150 m norrut är hundbadplats året om.

Skyttegruppen

Skyttegruppen har till uppgift att förse föreningens medlemmar med möjligheter till god skjutträning. Gruppen ska också vara verksam i utbildningsfrågor och arrangemang i både hagel– och kulskytte . Man har också ansvar för jägarskolans skytteprov och ansvar för elevens vapen och ammunition för kulskytte kaliber 22.

Under sommarmånaderna skjuter vi på måndagar, kl. 18.00, ute på skjutbanan på Ljungen.

Kulskytte klass-1: Skyttegruppen har för avsikt att iordningställa skjutvallen på Ljungen, där vi sedermera skall kunna skjuta med klass-1 vapen.

Hagelskytte: Gruppen kommer att bistå klubbens medlemmar med skjutträning och undervisning ute på lerduvebanan på Ljungen, vilken vi hyr av FSSK, vid valda tillfällen.

Skyttesimulator: Tränar upp din skjutskicklighet och få samtidigt reda på varför du bommar.

Arbetsgrupp: Jonas Karlsson, Lars Persson, Anders Thulin m. fl.

Huvudansvarig: Jonas Karlsson, jonas@fssk.eu tel. 0709-71 20 10

Säkerhetsansvarig: Lars Persson tel: 0705-47 64 54 eller lasse@mellangatan.se

Ungdomsgruppen

Våra ungdomar är en viktig del av vår organisation. Det är också viktigt att det uppväxande släktet tar del av erfarenheter, får teoretisk och praktisk utbildning inom fauna och flora, viltvård, jakt, jaktetik och vår miljö.

Genom jägarskolan och intresset för våra övriga kurser och utbildningar, har vi kunna knyta ungdomar till vår verksamhet. Detta är en viktig del i vår utveckling inom föreningen och dess framtida verksamhet.

Emil Appelgren är ny ungdomskontakt i Skanör Falsterbo Viltvårdsförening. Emil är, förutom en av våra bästa hagelskyttar, en hängiven SFVF-are och viger mycket tid till vår förening. Han tycker dessutom om att ta ansvar och är seriös i alla sina åtaganden. Övre åldersgräns i ungdomsgruppen är 25 år.

Ungdomsverksamhetens aktuella arbetsplan:

 • Temadagar
 • Skjutdagar med kula och hagel
 • Fällbyggnad och fällfångst
 • Utsättning av vilt och utfodring
 • Svartfågeljakt
 • Ungdomsjakt med mentor
 • Utarbeta planer för viltvårdsarbete
 • Jobba med information på skolor om vår förening och syfte
 • Simulatorskytte
 • Studier av olika slag
 • Undervisning i lockjakt, skytte, viltvård och artkännedom
 • Fågelviltet på Näset och övrigt vilt

E-post till ungdomsgruppen: ungdom@skanorfalsterboviltvardsforening.se

Det vilda under ytan

Viltvårdsarbetet finns inte bara i skog och mark. Vi har en stor värld under vattenytan, i hav, sjöar och olika vattendrag. Liksom krav, utbildning och miljöaspekter ovanför vattenytan, ställs stora krav på fisket och näringen. Det gäller alla, yrkesfiskare, fritidsfiskare och alla vi som ser havets frukter som en viktig del i vår kost.

Nu blir fiske och livet under vattenytan en del av Skanör– Falsterbo Viltvårdsförening och viktigt i vår verksamhet, för levande hav, sjöar och vattendrag.

Jakt- och provkommittén

Det finns möjligheter att jaga exempelvis kanin i strandmiljön kring Falsterbo Golfklubb och markerna på Flommen. Detta sker i regi av Jakt- och provkommittén inom Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening. Förutom praktisk jakt kan undervisning och prov också genomföras på markerna, samt visning och demonstrering av jakthundar i praktisk jakt, sök och apportering. Vår jägarexamensutbildning med flertalet intresserade och studerande ungdomar och andra, kan medverka och få praktisk undervisning.